0

  • Fri fragt over 499 kr

  • Leveringstid 3-5 dage

  • 30 Dages returret

  • Fri fragt over 499 kr

GDPR

Personoplysninger

Stayhard behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, inkl. EU's databeskyttelsesforordning.

Dataansvarlig                         

Ellos Group AB, org. nr. 556217-1925, med adresse Ödesgärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige ("Stayhard") er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Stayhard har udpeget Magnus Axelsson til databeskyttelsesrepræsentant. Databeskyttelsesrepræsentanten har bl.a. til opgave at overvåge, at Stayhard behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Databeskyttelsesrepræsentantens kontaktoplysninger er dpo@ellosgroup.se

Personoplysninger, som bliver behandlet

De oplysninger, som behandles, er personoplysninger, som du giver til os eller som vi har indsamlet fra dig.

Personoplysninger, som du giver os

Når du gennemfører et køb hos Stayhard, opgiver du nogle personoplysninger til os. Dette gælder også, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, opretter en konto eller tegner en forsikring, benytter dig af vores tjenester på vores hjemmeside og på sociale medier eller benytter din evt. garanti, fortrydelsesret eller foretager en reklamation. Personoplysninger, som du giver til os og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, din adresse og dit personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-mailadresse.

Personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig

Når du gennemfører et køb hos Stayhard, behandler vi oplysninger om købet og din købshistorik. Når du anvender vores webside, din brugerkonto eller sociale medier, behandler vi også personoplysninger som eksempelvis information om din IP-adresse, dit operativsystem og hvilke varer du kiggede på eller lagde i kurven.

Formål med behandlingen og retsligt grundlag

Vores aftale og administration af dit køb

Stayhard behandler dit navn, din adresse, dit personnummer, mobil- og telefonnummer og din e-mailadresse, oplysninger om dine køb og oplysninger vedr. din anvendelse af vores sociale medier med det formål at kunne administrere vores kundeforhold med dig, herunder dine køb og din brugerkonto. Stayhard behandler dit personnummer, hvis du vælger at anvende det til at hente dine adresseoplysninger. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler dine personoplysninger er, at dette er nødvendigt for at opfylde en aftale eller for at tage nogle forholdsregler forud for indgåelse af en sådan aftale. Med undtagelse af dit personnummer vil Stayhard også behandle ovennævnte personoplysninger med det formål at kunne håndtere din evt. anmodning om anvendelse af fortrydelsesret, garanti, reklamation eller forsikring. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler dine oplysninger til dette er, at det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Behandling af personoplysninger i forbindelse med fortrydelsesret og reklamation sker også på det retslige grundlag, at det er nødvendigt for at opfylde lovmæssige forpligtelser, som påhviler Stayhard.

Hvis ikke du giver os ovennævnte personoplysninger, har Stayhard ikke mulighed for at levere vores produkter eller i øvrigt opfylde vores forpligtelser over for dig.

Markedsføring af vores varer

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring, f.eks. nyhedsbreve eller tilbud og kampagner, vedr. vores produkter via e-mail, sms eller post, behandler Stayhard også dit navn, mobil- og telefonnummer, din e-mailadresse og din købshistorik til markedsføringsformål. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler dine personoplysninger er dit samtykke, som vi enten indhenter i forbindelse med at du registrerer dig som bruger hos Stayhard eller i forbindelse med dit køb af et eller flere produkter fra vores sortiment. Du giver dit samtykke ved at du aktivt skal markere et eller flere afkrydsningsfelter på vores webside. Du kan, på samme måde som når du giver dit samtykke, trække dit samtykke tilbage igen ved at du på vores webside fjerner markeringen i ovennævnte afkrydsningsfelter.

Statistik

Stayhard behandler dit kundenummer og andre referencenumre med det formål at kunne foretage statistiske analyser og for at vise dig tilpasset indhold på vores webside, som passer til dig og din kundegruppe. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler dine personoplysninger er at det er nødvendigt i forhold til formål, som vedrører Stayhard berettigede interesse. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning og omfatter, på samme måde som nævnt ovenfor, situationer, hvor Stayhard vil eller har brug for at gøre noget, som primært er til vores egen fordel, forudsat et dette ikke skader dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihed.

Bogføring

Stayhard behandler oplysninger om transaktioner mellem dig og Stayhard til bogføringsformål. Stayhard kommer således til at behandle oplysninger om dit køb, dit navn, din adresse, dit mobil- og telefonnummer og din e-mailadresse. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler dine personoplysninger er, at det er nødvendigt for at kunne opfylde en lovmæssig forpligtelse, som påhviler Stayhard.

Automatiseret beslutningstagen/profilering

Der findes aktuelt ikke automatiseret beslutningstagen eller profilering, som bør påvirke dig juridisk eller på anden måde i nævneværdig grad. For at kunne udvikle vores produkter og tjenester, forbedre vores markedsføring, viden om vores kunder samt vores tilbud til dig, kan vi automatisk indsamle og analysere oplysninger fra dig. Sådanne oplysninger er din IP-adresse, købshistorik, betalingsmetode og kontosaldo, om du har købt din vare på kredit samt din aktivitet på vores sider, på sociale netværk samt på vores webside (profilering). Vi giver dig tilbud på vores webside, som vi tror du vil opfatte som relevante baseret på resultatet af denne analyse af din brugeradfærd. Det retslige grundlag for at Stayhard behandler oplysninger i denne forbindelse er vores berettigede interesse i at kunne udvikle vores forretningsvirksomhed og, i størst mulig udstrækning og uden at forstyrre dig unødigt, kunne tilbyde dig produkter, som matcher dine ønsker og behov.

Behandling af tredjepart og overførsel af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til og behandlet af vores moderselskab Ellos Group AB samt datterselskaberne Ellos AB, som er en del af Ellos Group-koncernen. Stayhard kan også videredistribuere dine personoplysninger til tjenesteleverandører som behandler personoplysninger på vores vegne, såkaldte databehandlere. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af vores samarbejdspartnere. Vi har en aftale med vores databehandlere, som sikrer, at de behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger og vores instruktioner. Et eksempel på en tredjepart, som vi videregiver dine personoplysninger til, kan være fragtmænd i forbindelse med levering af varer.

Stayhard kan overlade dine personoplysninger til myndigheder, som kræver at Stayhard videregiver sådanne personoplysninger.

Stayhard kan også dele dine personoplysninger for at tillade en fusion, en overtagelse eller et salg af alle eller dele af Stayhard aktiver.

Stayhard og Stayhard samarbejdspartnere behandler som hovedregel kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. Hvis personoplysninger behandles uden for EU og EØS, vil Stayhard tage forholdsregler for at sikre, at personoplysningerne fortsat er beskyttede og også tage de forholdsregler som er påkrævet for at personoplysninger lovligt kan overføres til lande uden for EU og EØS.

Som led i vores markedsføring analyserer vi oplysninger, herunder personoplysninger, om dine indkøb og din aktivitet på vores sider, på sociale netværk samt på vores webside. Vi behandler eksempelvis dine personoplysninger for, vha. Google Analytics, at kunne tilpasse de annoncer og tilbud, du ser, ud fra information om din hidtidige færden, og for at kunne udvikle vores produkter og tjenester. Dette gør det muligt for os at tilpasse indholdet på vores webside mere specifikt, så det passer til præcis dine behov, samt at forbedre vores tilbud til dig. Processen er anonymiseret og den kan ikke anvendes til at identificere dig (for information om de cookies vi anvender, se følgende link, cookies).] Endvidere kan vi anvende dine personoplysninger til at vurdere din anvendelse af vores webside og til vores tjenester i forbindelse med webstedsaktiviteter og internetanvendelse. Oplysninger, som vi analyserer, kan f.eks. være din IP-adresse, købshistorik, betalingsmetode og kontosaldo, hvis du har kredit hos os, og anden information, som du har givet til os som kunde. Mere information om, hvordan Google Inc. anvender oplysninger, kan du se her: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Tidsramme for behandling og lagring

Vi behandler kun personoplysninger så længe, der behov for det i forhold til de formål, til hvilke oplysningerne blev givet eller indsamlet. De samme oplysninger kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det betyder, at en oplysning, som er fjernet fra ét system fordi den ikke længere er relevant for det pågældende formål, stadig kan findes i et andet system, hvor oplysningen er gemt for at dokumentere dit samtykke, eller til et andet formål, hvor der stadig er behov for den pågældende personoplysning.

Personoplysninger, som Stayhard behandler med det formål at administrere kundeforhold, inklusive dine køb og din brugerkonto, eller for at opfylde vores lovmæssige forpligtelser eller aftaler, f.eks. vedr. garanti, reklamationer, fortrydelsesret eller forsikring, behandles i en periode som er passende for at Stayhard kan administrere kundeforholdet og opfylde vores aftale med og vores lovmæssige forpligtelser over for dig.

Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring og nyhedsbreve fra Stayhard gemmer vi dit navn, mobil- og telefonnummer, din e-mailadresse og din købshistorik indtil du afmelder dig, trækker dit samtykke tilbage eller på anden måde beder os om at undlade at kontakte dig. I den forbindelse vil Stayhard, i det omfang Stayhard behandler personoplysninger relateret til profilering, slette de personoplysninger, som er relateret til direkte markedsføring.

Personoplysninger, som Stayhard behandler til bogføringsformål lagres i 10 år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Personoplysninger, som Stayhard behandler til statistiske formål, vil ikke kunne knyttes til dig som person, når evt. aktuelt bogføringsmateriale er blevet slettet.

Dine personoplysninger kan blive gemt længere end nævnt ovenfor, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde lovkrav, forordninger eller myndighedsbeslutninger.

Dine rettigheder

Du har ret til, uden omkostninger, skriftligt at anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også når som helst anmode om at få rettet fejlagtige oplysninger. Du har ligeledes ret til at bede os om at slette eller begrænse de personoplysninger, vi har om dig, samt at bede om en kopi af disse personoplysninger (såkaldt dataportabilitet).

Hvis der ikke er nogen grund til din anmodning, eller din anmodning er urimelig, f.eks. hvis du ofte eller med korte intervaller beder om uddrag eller sletning, kan vi enten nægte at imødekomme din anmodning, eller vi kan opkræve et gebyr, som dækker de administrative udgifter forbundet med din anmodning. Du kan indsende din anmodning til os via nedenstående kontaktoplysninger.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan når som helst gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring og/eller profilering. Hvis du ikke vil have, at vi behandler dine personoplysninger til dette/disse formål, bedes du enten ringe til os på telefonnummer +46 33-7206162, skrive en e-mail til os på kundeservice@stayhard.dk eller skrive til Stayhard AB, Box 961, 501 10 Borås, Sweden, og meddele os dette. Vi vil i givet fald ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette/disse formål og fjerne oplysningerne, såfremt det ikke fortsat er nødvendigt for os at behandle dem til andre formål i overensstemmelse med denne politik om personoplysninger.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan når som helst, helt eller delvist, trække dit samtykke tilbage vedr. behandling af personoplysninger, ved at fjerne markeringen i ovennævnte afkrydsningsfelter på vores webside eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, bedes du bemærke, at dette ikke påvirker lovligheden af den behandling som tidligere er sket med dit samtykke, inden du trak det tilbage. Stayhard kan også under visse omstændigheder have en anden retslig grund til behandling af dine personoplysninger, som kan give os ret til at fortsætte behandlingen af disse.

Ret til at indgive klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du også kontakte os på ovennævnte kontaktoplysninger. Du har ret til at indgive klage vedr. vores behandling af personoplysninger til:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Ved tvister, som vi ikke kan løse, vedr. andet end behandling af dine personoplysninger, kan du også anvende den onlineplatform til klagesager, som er tilgængelig på EU-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/odr.